Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

KIS LÉTSZÁMÚ BENTLAKÁSOS FOGYATÉKOS INTÉZMÉNYEK, ILLETVE EGYHÁZI ÉS CIVIL FENNTARTÁSÚ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

Szociális ágazati hír

Közvetlen célcsoport: kis létszámú, fogyatékos személyek számára személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, valamint ellátási szerződés keretében család- és gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó egyházi és nem állami szervezetek.

Támogatásban részesíthetők köre:
Vissza nem térítendő támogatást igényelhet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) 41. § (1) bekezdése szerinti nem állami szociális fenntartó, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára, vagy család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet, és megfelel az alábbi feltételeknek:

a nyújtott család- és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó bejegyzéssel rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban vagy
a szakosított ellátások közül az alábbi típusok valamelyikére bejegyzéssel rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona
fogyatékos személyek rehabilitációs otthona
fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

A pályázat beadási határideje
2021. január 31. 23:55

További részletek itt.

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Események

Közelgő eseményeink

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top