Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

KIS LÉTSZÁMÚ BENTLAKÁSOS FOGYATÉKOS INTÉZMÉNYEK, ILLETVE EGYHÁZI ÉS CIVIL FENNTARTÁSÚ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

Szociális ágazati hír

Közvetlen célcsoport: kis létszámú, fogyatékos személyek számára személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, valamint ellátási szerződés keretében család- és gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó egyházi és nem állami szervezetek.

Támogatásban részesíthetők köre:
Vissza nem térítendő támogatást igényelhet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) 41. § (1) bekezdése szerinti nem állami szociális fenntartó, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára, vagy család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet, és megfelel az alábbi feltételeknek:

a nyújtott család- és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó bejegyzéssel rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban vagy
a szakosított ellátások közül az alábbi típusok valamelyikére bejegyzéssel rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona
fogyatékos személyek rehabilitációs otthona
fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

A pályázat beadási határideje
2021. január 31. 23:55

További részletek itt.

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top