Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

COVID–19 tájékoztató ( MBE Operatív Tanácsa)

Kedves Baptista Testvéreink!
Világszerte és sajnos országunkban is egyre súlyosabb problémát okoz a COVID–19 típusú koronavírus fertőzése. Bizonyára mindannyian nyomon követtétek a híreket, amelyek egyre szélesebb körű és egyre súlyosabb intézkedésekről szóltak az emberi élet és egészség védelmében.

Ezekben a különös időkben emlékezzünk Isten hatalmára, és bízzunk az ő segítségében, miközben nekünk is meg kell tennünk mindazt, amit a hitünk és az egymás iránti felelősségünk megkövetel tőlünk.

Emlékezzünk a zsoltáros szavaira: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek… Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk.” (Zsolt 46,2–4.11–12)

2020. március 11-én Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett az ország egész területére, és több olyan döntést is hozott, amelyek számos ponton érzékenyen érintik közösségi életünket és szolgálatunkat. A Magyar Kormány helyzetkezelésével kapcsolatos döntéseiről a Magyar Közlönyben, illetve a kormany.hu oldalon lehet tájékozódni.

Egyházunk elnöksége a jelenlegi rendkívüli helyzetben létrehozta az MBE Operatív Tanácsát, melyben minden főbb közösségi terület (az egyház elnöksége, a kommunikációs, az oktatási, a szociális) képviselője megtalálható. 2020. március 11-én és 12-én áttekintettük a koronavírussal kapcsolatos védekezés, illetve megelőzés aktuális kérdéseit.

A Baptista Teológiai Akadémia a reá vonatkozó rendkívüli szabályok betartásával 2020. március 12-től kezdve visszavonásig „távoktatásra” tér át. Részletek a BTA honlapján találhatók, illetve a BTA vezetőitől kérhetők.
Az egyház szociális intézményrendszerére és szolgálataira vonatkozóan az országos tiszti főorvos 2020. március 8-án határozott a látogatási tilalom bevezetéséről. További intézkedéseket az MBE elnöksége, a Baptista Szociális Módszertan vezetője és az MBE szociális szaktitkára tesz, akik tartják a kapcsolatot az egyházunkhoz tartozó szociális fenntartókkal és szociális intézményekkel.
A köznevelési intézményekkel kapcsolatos lépéseket az MBE oktatási szaktitkára és a Baptista Pedagógiai Intézet vezetője koordinálja.
A Magyar Kormány ebben a rendkívüli jogrendben megtiltja a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Ennek figyelembevételével azokban a gyülekezetekben, ahol a várható létszám a 100 főt meghaladja, a hitéleti működésünket leginkább érintő gyülekezeti életről, az istentiszteletek megtartásával kapcsolatosan a következő megoldási lehetőségeket javasoljuk:
Több istentisztelet megtartása 100 fő alatti résztvevői körrel.
Épületen belül elkülöníthető légterű és független külön bejáratú helyiségben zártláncú istentisztelet-közvetítéssel, helyiségenként 100 fő alatti résztvevői körrel. Kérjük, hogy a résztvevők kerüljék a fizikai kontaktusokat.
A már meglévő kisközösségek (házi csoport) alkalmazásával. Itt is kérjük a megfelelő higiéniai szabályok betartását.
Lehetőség szerinti szabadtéri istentiszteletek tartása a zártterű istentiszteletek helyett, figyelembe véve a Magyar Kormány erre vonatkozó döntését.
Gyülekezeti alkalmak kiváltása internetes istentiszteleti közvetítésekkel.
Idős testvéreinket és a betegeket, a legveszélyeztetettebbeket tisztelettel kérjük és bátorítjuk, hogy imádkozó szívvel otthonaikban kísérjék az istentiszteleti alkalmainkat. Az egyház kommunikációja a következőkben biztosítani fogja, hogy vasárnap délelőttönként az egyház honlapján, a baptist.hu oldalon bekapcsolódhassanak istentiszteleteinkbe. Akik nem tudnak részt venni az istentiszteleteken, azokat buzdítjuk az egyéni családi áhítatok megtartására és a rádióban és televízióban megtalálható lelki tartalmak megkeresésére.
Kérjük a gyülekezetektől, hogy a nem rendszeres istentiszteleti alkalmakat (konferenciák, találkozók, koncertek és ünnepélyek) a rendkívüli helyzetre tekintettel az egymás iránti felelősség tudatában halasszák el.
A lelkipásztorok, gyülekezetek számára a veszélyhelyzetre vonatkozó ezen túlmenő részletekről közvetlen tájékoztatást küldünk.

Az MBE Operatív Tanácsának a kommunikációját az egyház kommunikációs igazgatója, Háló Gyula lelkipásztor (veszelyhelyzet@baptist.hu) tartja kézben.

Budapest, 2020. március 12.

MBE Operatív Tanácsa

Scroll to Top