Etikai kihívások a szociális munkában koronavírus járvány idején 2. rész

Az alábbi gondolatok a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) által összeállított angol nyelvű etikai útmutató magyarra fordított részletei. Az útmutató egy 2020 májusában lefolytatott nemzetközi vizsgálat eredményein alapul. A kutatás célja azoknak az etikai dilemmáknak a felderítése volt, amelyekkel a szociális munkások a koronavírus-járvány kapcsán szembesültek. Az eredmények nyomán 6 olyan terület rajzolódott ki, amelyek mentén az elemzés elkészült. A dilemmák bemutatását néhány gyakorlati problémakezelési javaslat követi. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy dilemmát a hozzá kapcsolódó kezelési javaslatokkal együtt.

Dilemma

Az ellátottak szükségletei és velük kapcsolatos feladatok között prioritási sorrend felállítása – melyik a fontosabb és a járványhelyzet miatt lényeges, amikor az erőforrások szűkösek vagy nem elérhetők és a teljes körű ellátásra nincs mód

Járvány- vagy krízishelyzetben a szociális munkások gyakran a saját ill. a hátrányos helyzetű csoportok szükségletei között kell egyensúlyozzanak. A krízisek idején – ahogy a mostani járványhelyzet alatt is – egyfelől fokozódnak az ellátottak szükségletei, másfelől azonban korlátozottak azok az erőforrások és stratégiák, amelyeket a szociális munkás ilyen körülmények között használni tud a támogatásukra. A munkanélküliség, a családi konfliktusok és erőszak, az ellátással és a lakással kapcsolatos bizonytalanságok, a fizikai és mentális krízisek gyakran kiterjedtebbek, és ezzel párhuzamosan a szociális munkásra magára is hatást gyakorol a krízis, és szembesül azoknak az eszközöknek a beszűkülésével, amelyeket egyébként az ellátottak szükségleteinek kielégítése érdekében hadrendbe tudna állítani. Vannak gyakorlati vonatkozásai annak, hogy hogyan lehet a kockázatokat felmérni és menedzselni, hogyan lehet fizikailag korlátozott körülmények között prioritásokat felállítani, és arra, hogy a szociális munkás hogyan tud egyensúlyozni a saját és a családja jól-léte és a már eddig is sérülékeny ellátottak fokozódó szükségleteinek kielégítése között. Ebbe a körbe tartoznak többek között az alábbi etikai kihívások:

 • a szűkös eszközök és források – pl. élelmiszer, védőfelszerelés, gondozás – pártatlan elosztásának problémája
 • a szociális munkások és az ellátottak érdekeinek összeütközése
 • félelem, hogy félresikerül a kockázatos helyzetek azonosítása és a megfelelő válasz megtalálása – például a veszélyeztetett vagy az otthonukhoz kötött személyek, a megfelelő gyermekjóléti ellátások vagy a családi erőszak esetén
 • a szakmai és nem szakmai kollégák és önkéntesek segítségének bizonytalansága sürgető problémák megoldása idején
 • a szűkös erőforrások és gondozási kapacitások miatt a társadalmi egyenlőtlenségek – beleértve a faji megkülönböztetést is – további növekedésétől való félelem
 • dilemma, hogy a szociális munkás bevesse-e saját erőforrásait az ellátottak szükségleteinek kielégítése érdekében.

Etikai iránymutatások

Fontos, hogy a szociális munkás:

 1. Közös iránymutatásokat és gyakorlatokat dolgozzon ki kollégáival és más rokon szakmabeliekkel a krízishelyzetek pártatlan és méltányos kezelése érdekében.
 2. Alkalmazza a szupervíziót és a konzultációt a prioritások meghatározásában, az alternatív erőforrások azonosításához, és a lehető legméltányosabb munka kialakításához.
 3. Legyen tisztában a személyes szükségleteinek, biztonságának és sérülékenységének tényével és használja a konzultációs és terápiás segítséget annak érdekében, hogy a személyes igények és az ellátottak szükségletei összhangba kerüljenek.
 4. Hasznosítsa az ellátottakkal való rendszeres telefonos vagy online kapcsolattartást annak érdekében, hogy azonosítani lehessen azokat a helyzeteket és cselekedni lehessen, amikor a kapcsolattartás nem lehetséges, nagyok a kockázatok vagy az erőforrások szűkösek.
 5. Legyen proaktív a problémák észlelésekor és jelentse, ha az erőforrások szűkösek és a szükségben lévő ellátott nem elérhető.

A tanulmány angol nyelvű változata az alábbi linken olvasható: https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-10-Ethical-Guidance-COVID-19-FINAL.pdf

 

Scroll to Top