Etikai kihívások a szociális munkában koronavírus járvány idején, befejező rész.

Az alábbi gondolatok a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) által összeállított angol nyelvű etikai útmutató magyarra fordított részletei. Az útmutató egy 2020 májusában lefolytatott nemzetközi vizsgálat eredményein alapul. A kutatás célja azoknak az etikai dilemmáknak a felderítése volt, amelyekkel a szociális munkások a koronavírus-járvány kapcsán szembesültek. Az eredmények nyomán 6 olyan terület rajzolódott ki, amelyek mentén az elemzés elkészült. A dilemmák bemutatását néhány gyakorlati problémakezelési javaslat követi. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy dilemmát a hozzá kapcsolódó kezelési javaslatokkal együtt.

Dilemma

A járvány vagy a krízishelyzetek idején végzett munkák tanulságainak felhasználásával a szociális munka jövőjének újragondolása

A járvány és a krízishelyzetek felfedik és felnagyítják a társadalmi és egészségügyi egyenlőtlenségeket és hiányosságokat a szolgáltatásokban. A már korábban is bizonytalan és sérülékeny helyzetben levők szegénységgel, munkanélküliséggel, stresszel, betegséggel, elnyomó gyakorlatokkal valamint kevesebb erőforrással és szolgáltatással szembesülnek. Ezek miatt a körülmények miatt a szociális munkások és más szakmabeliek, a civil szervezetek, a szomszédság és a családok nagyobb elköteleződésére és kreativitására van szükség. Ezek a helyzetek felfedik továbbá a szociális munkások nélkülözhetetlen szerepét a krízisek társadalmi, pszichológiai és családi gazdálkodáshoz kapcsolódó problémakezelésében, és annak szükségességét, hogy a szociális munkának nagyobb legyen a megbecsültsége és a láthatósága. A szociális munkásoknak életbevágó a szerepük a közösségi ellátásokban és a fejlesztő munkában, különösen a szomszédsági valamint a különböző érdek- és identitáscsoportok közösségi és önkéntes alapon szerveződő hálózatainak támogatásában. A járványhelyzetek lehetőséget adnak arra, hogy reflektáljunk a szociális munka természetére, arra, hogy a szakmát hogyan lehetne felkészültebbé tenni a jövőbeli hasonló helyzetekre, és hogyan nyerhetné vissza szakmai magabiztosságát. Néhány etikai kihívás, amit ezek a körülmények generálnak:

  • a krízishelyzetek sürgős jellege megnehezíti, hogy az etikai dilemmákra reflektáljunk, vagy azokat a kollégákkal megvitassuk
  • korlátosak az erőforrások és az idő ahhoz, hogy a munkavégzés új formái után kutassunk, és átgondolhassuk, hogy mi az, ami működik és etikailag elfogadható
  • az egészségi szükségletek előtérbe állításával elhalványulhatnak vagy leértékelődhetnek a társadalmi szükségletek és a szociális munkások elengedhetetlen szerepe az emberek által megélt tapasztalatok megértésében
  • megvan a veszélye, hogy a szabályozások kora és a digitális és az otthoni munkavégzés krízise utáni időszak továbbra is méltatlan és méltánytalan helyzetet teremt a szolgáltatást igénybe vevők körében.

Etikai iránymutatások

Fontos, hogy a szociális munkás:

  1. Tekintse át a nemzetközi és a hazai szociális munka kódexek etikai értékeit és elveit. Ezek az értékek és elvek konstansak, bár az új körülmények közötti alkalmazása változhat.
  2. Vitassa meg az etikai dilemmákat és kihívásokat a kollégáival vagy szakmai szervezetekkel, amely révén megmutatkoznak a döntési lehetőségek és a cselekvési alternatívák különböző megközelítésmódjai.
  3. Szánjon időt a személyes és csoportos reflexióra, hogy a járványhelyzetben végzett munka tanulságaiból tanulni lehessen. Külön is vizsgálja meg az alkalmazott gyakorlatokat abból a szempontból, hogy milyen változások szükségesek a szociális munka értékeinek és missziójának megőrzéséhez
  4. Vonódjon be az etikai megfontolások reflektív folyamataiba, hogy kialakuljon, mi lenne a helyes (ámbár nehéz) cselekvés, szánjon időt annak végiggondolására is, hogy szociális munka mely értékei és elvei forognak kockán, mielőtt eldönti, hogy egy adott helyzetben mit kell tenni. Vegye fontolóra, hogy azok a döntések, amelyek normális időkben etikailag megfelelőek, a jelen helyzetben esetleg nem azok.
  5. Ossza meg a munkáltatóval, szakmai szervezetekkel döntéshozókkal azokat a károkat és méltánytalanságokat, amelyek az embereket a járványhelyzet és a krízis idején érték, továbbá a szociális munka végzése során felmerült nehézségeket és tegyen fejlesztési javaslatokat.
  6. Álljon ki a szociális munkásoknak a szociális és közösségi ellátásban játszott központi szerepe mellett, ami éppen annyira létfontosságú, mint az egészségügy, hisz lehetővé teszi az emberek, családok és közösségek fennmaradását a járványhelyzetben is.

A tanulmány angol nyelvű változata az alábbi linken olvasható: https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-10-Ethical-Guidance-COVID-19-FINAL.pdf

(A cikksorozatot fordította: Szirtes- Tankó Tünde)  

Scroll to Top