Etikai kihívások a szociális munkában koronavírus járvány idején 4. rész

Az alábbi gondolatok a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) által összeállított angol nyelvű etikai útmutató magyarra fordított részletei. Az útmutató egy 2020 májusában lefolytatott nemzetközi vizsgálat eredményein alapul. A kutatás célja azoknak az etikai dilemmáknak a felderítése volt, amelyekkel a szociális munkások a koronavírus-járvány kapcsán szembesültek. Az eredmények nyomán 6 olyan terület rajzolódott ki, amelyek mentén az elemzés elkészült. A dilemmák bemutatását néhány gyakorlati problémakezelési javaslat követi. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy dilemmát a hozzá kapcsolódó kezelési javaslatokkal együtt.

Dilemma

El kell tudni dönteni, hogy mikor kövessük a nemzeti és a szervezeti útmutatásokat, gyakorlatokat, vezérfonalakat (korábbiakat vagy újakat), vagy támaszkodjunk a szakmai mérlegelési jogkörünkre, amikor az útmutatók hiányoznak, nem egyértelműek vagy nem tűnnek megfelelőnek.

Járvány vagy kritikus körülmények között számos szervezeti útmutató és nemzeti jogszabály módosulhat vagy felfüggesztésre kerülhet. Némelyek munkáját nélkülözhetetlennek minősítik és elvárják tőlük, hogy továbbra is folytassák az otthonokban vagy egészségügyi intézetekben végzett munkájukat. Mások otthonról dolgozhatnak, amely során lehet, hogy fenntartják a (távoli) kapcsolatot az ellátottakkal vagy a potenciális kliensekkel, de az is lehet, hogy nem. A váratlan krízishelyzet sok szervezetet és hivatalt készületlenül találhat, ami ellentmondásos, irreleváns vagy folyamatosan változó szabályozást és elvárásokat eredményezhet. Az így előálló dilemmák kihívást jelentenek a szakmai gyakorlaton alapuló etikai elvek esetében, mivel a szociális munkások arra törekszenek, hogy miközben a létező és keletkező szabályokat kövessék, továbbra is becsüljék meg saját szakmai integritásukat és bízzanak meg a saját ítélőképességükben is. Ilyen körülmények között az alábbi etikai kihívásokkal lehet számolni:

  • ellentmondás lép fel a „társadalmi távolságtartáson alapuló” ellátás és a személyes jelenlétet igénylő munkavégzés között
  • feszélyezettség az intézményi és a szakmai vezetők azon utasításaival szemben, amelyek az etikai alapú döntéshozatalnak ellentmondanak, és nem veszik számításba a sürgető emberi szükségleteket.
  • a távoli munkavégzés elszigeteltségében kell dönteni arról, hogy a szociális munkás követi-e az ellentmondásos, frusztráló vagy egyenesen hibás útmutatókat vagy, hogy mely esetekben és milyen formában tud ez ellen tiltakozni, ezt megváltoztatni vagy a szabályoknak nem engedelmeskedni
  • határozni kell arról, hogy – ha a már eddig is fokozottan sérülékeny vagy marginalizált helyzetű ellátottak az eddigi szolgáltatások felfüggesztése vagy új, számukra hátrányos intézkedések miatt további hátrányt szenvednek – a szakmai mérlegelési jogkörünk alapján a társadalmi igazságosság jegyében végezzük-e a munkánkat

Etikai iránymutatások

Fontos, hogy a szociális munkás:

  1. Szánjon időt arra, hogy alaposan mérlegelje az új szabályok, elvárások következményeit és ezek hatásait az érintettek jogaira, szükségleteire, méltóságára és biztonságára.
  2. Konstruktív módon kritizálja a szociális munka etikai elveinek ellentmondani látszó szabályokat és elvárásokat, különösen, ha az emberi jogok és méltóság forognak kockán.
  3. Működjön együtt más kollégákkal és szakemberekkel különböző, megoldásközpontú megközelítések kidolgozásában és ajánlásában, annak érdekében, hogy új megoldások születhessenek az erőforrások felhasználására és saját magunk mobilizálására.
  4. Legyen felkészülve arra, hogy szakmai mérlegelési jogköre alapján válaszoljon az etikai kihívásokra – ideális esetben előzetesen egyeztetve a szupervízorokkal és a kollégáival, ami biztosíték arra, hogy az szociális munkás tudatosítsa, hogy mit miért tesz.
  5. Vállalja a felelősséget az etikai vonatkozású döntéseiért, különösen akkor, ha ezeket követve szembekerült a hatályos jogi szabályozásokkal vagy útmutatókkal.

 

A tanulmány angol nyelvű változata az alábbi linken olvasható: https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-10-Ethical-Guidance-COVID-19-FINAL.pdf

Scroll to Top