Etikai kihívások a szociális munkában koronavírus járvány idején 3. rész

Az alábbi gondolatok a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) által összeállított angol nyelvű etikai útmutató magyarra fordított részletei. Az útmutató egy 2020 májusában lefolytatott nemzetközi vizsgálat eredményein alapul. A kutatás célja azoknak az etikai dilemmáknak a felderítése volt, amelyekkel a szociális munkások a koronavírus-járvány kapcsán szembesültek. Az eredmények nyomán 6 olyan terület rajzolódott ki, amelyek mentén az elemzés elkészült. A dilemmák bemutatását néhány gyakorlati problémakezelési javaslat követi. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy dilemmát a hozzá kapcsolódó kezelési javaslatokkal együtt.

Dilemma

Az ellátottak jogai, szükségletei és kockázatai valamint a szociális munkás saját és környezetének szükségletei közötti egyensúly megtalálása a lehető legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében

A legtöbb szociális munkás feladat az ellátottakkal, ellátotti csoportokkal való szemtől szembeni kontaktuson, személyes kapcsolatokon alapul. Járványhelyzet idején az intézményeknek és a szociális munkásoknak nehéz etikai döntéseket kell meghozniuk arról, hogy a személyes kontaktusokat fenntartsák-e, bezárják vagy korlátozzák-e az irodai elérhetőségeket, az intézményeket, szállókat. A bentlakásos intézményekben lakók kijárási és látogatási tilalommal szembesülhetnek az őket fenyegető kockázatok csökkentése érdekében. Ez különösen nehéz lehet, ha az ellátott és/vagy a családtagok nem tudják teljesen megérteni vagy elfogadni ezek szükségességét, például végstádiumos betegek esetében vagy ha valakit pszichésen megvisel ez a helyzet. Vannak, olyan helyzetek is, amikor a szociális munkásokat arra kérik, hogy tartsák fent a személyes kapcsolatokat, úgy, hogy ennek kockázatai teljesen nyilvánvalóak. Más esetekben maguk a szociális munkások ítélik meg úgy, hogy a személyes beavatkozás szükséges és a kockázatvállalásra fel vannak készülve (pl. egy gyermek kiemelése a családból, átmenti elhelyezése, örökbefogadás, pszichiátriai gondozásba vétel vagy nagyon elesett állapotban levők gondozása). Ebben a körben az alábbi etikai kihívásokkal szembesülhetünk:

  • a szokványos kockázatvállalási helyzeteken túl, extrém bizonytalanságok közepette kell kockázatokat vállalni, olyan esetekben, amikor kevés a rendelkezésre álló információ, és a kormányzati valamint a szakértői útmutatók állandóan változnak vagy vita tárgyai
  • félelem attól, hogy a vírus nem szándékos terjesztői leszünk klienseink vagy a környezetünk tagjai körében a nem megfelelő kockázatértékelés miatt
  • az etikai döntéseket sokkal több emberre, embercsoportra tekintettel kell meghozni, mint szokásos körülmények között, beleértve saját magunk, családunk, kollégáink és a tágabb környezetünket is.
  • el kell döntenünk, hogy a nem szokványos körülmények között milyen mértékben korlátozzuk mások személyes szabadságát, mozgását, részvételét a döntéshozatalban a saját és mások biztonsága érdekében

Etikai iránymutatások

Fontos, hogy a szociális munkás:

  1. Szánjon időt arra, hogy a lehető legátfogóbban felmérje a kliensek igényeit, jogosultságait és érdekeit, annak érdekében, hogy a felmérés kiegyensúlyozott lehessen, és a szociális munkás a munkája során azt tudja biztosítani, amire a klienseinek a leginkább szüksége van.
  2. Ragaszkodjon ahhoz a jogához, hogy megkaphassa a megfelelő védőfelszerelést, különösen, ha az általa végzett ellátás személyes kontaktussal jár.
  3. Gondolja át, hogy a szolgáltatások hogyan alakíthatók át az új körülményeknek megfelelően, és hogy milyen védekezéssel kapcsolatos intézkedésekre van szükség, hogy a szociális ellátás a legjobban illeszkedjen az ellátott szükségleteihez és jogosultságaihoz.
  4. Fontolja meg alaposan a munkatársak kötelezettségeit és személyes jogait a megfelelő védelemre, és fogadja el, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben nem kényszeríthetők arra, hogy saját magukat vagy családtagjaikat veszélynek tegyék ki.
  5. A reflektív szupervízió segítségükre lehet, hogy a munkájukat kritikusan elemezzék, a döntéseiket és helyzetelemzéseiket felülvizsgálják.

 

A tanulmány angol nyelvű változata az alábbi linken olvasható: https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-10-Ethical-Guidance-COVID-19-FINAL.pdf

 

.

Scroll to Top