Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Révész Zsigmond

1889 Dombrád –  1965 Budapest.

Az újpesti gyülekezet legendás hírű vénje a Szabolcs megyei Dombrádon született. Szegény családból származott. Korán önállósította magát. Előbb mezőgazdasággal foglalkozott, majd kitanulta a kovácsmesterséget. A múlt század elején hallott az evangéliumról a nyíregyházi Sallay Lászlótól. Először kivándorolt Amerikába és Phonixvillben a vasgyárban dolgozott, ott is érdeklődött a hívők után. Sikeresen gazdálkodott, de mindig vallotta, hogy munkáján Isten áldása nyugodott. 1942-ben egy kis kocsi gyárat épített fel. Mindig is komolyan vette, hogy vagyonát sáfárságra kapta és ezen keresztül élete végéig bizonyította missziós elkötelezettségét.  Ő volt az Országos Diakónus Bizottság elnöke, gazdasági tanácsadóként az Országos Elnökség gyakran vette igénybe a szolgálatát. Több rászoruló lelkipásztort rendszeresen támogatott pénzadományaival, többeknek motorkerékpárt vásárolt. Az országos misszió vezetőivel egyeztetve vásároltak ingatlanokat imaház céljára Székesfehérváron, Győrben, Kaposváron és Cigándon.

Scroll to Top