Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

id. Beharka Pál

1874, Pribilina – 1943 Budapest

1900 tavaszán merítette be Udvarnoki András. A Torbágyi úti árvaházat 1915-ben megvásárló Segélyező Bizottság tagja, illetve az 1923-ban megalakult, az országos közösség munkáját serkentő és konfliktusait elrendező Misszióbizottság első titkára. A baptista küldetésért végzett, elkötelezett munkája 1921-től szolgálatból hivatássá lett, ez időtől fogva haláláig a budai árvaház gondnokaként (mai fogalmaink szerint igazgatójaként) működött. Kortársai is „az árvák atyja” titulussal ismertek el.

A 70–120 fős otthonban végzett munkájából kiemelték lelkigondozói tehetségét és emberismeretét. Ezzel párhuzamosan szolgált az Alsóhegy utcai gyülekezetben.

Scroll to Top