Az alábbi gondolatok a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) által összeállított angol nyelvű etikai útmutató magyarra fordított részletei. Az útmutató egy 2020 májusában lefolytatott nemzetközi vizsgálat eredményein alapul. Cikkrosozatunk harmadik része. 

Az alábbi gondolatok a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) által összeállított angol nyelvű etikai útmutató magyarra fordított részletei. Az útmutató egy 2020 májusában lefolytatott nemzetközi vizsgálat eredményein alapul. Cikkrosozatunk második része.  

Etikai kihívások a szociális munkában koronavírus járvány idején 1. rész

Az alábbi gondolatok a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) által összeállított angol nyelvű etikai útmutató magyarra fordított részletei. Az útmutató egy 2020 májusában lefolytatott nemzetközi vizsgálat eredményein alapul. A kutatás célja azoknak az etikai dilemmáknak a felderítése volt, amelyekkel a szociális munkások a koronavírus-járvány kapcsán szembesültek. Az eredmények nyomán 6 olyan terület rajzolódott ki, amelyek mentén az elemzés elkészült. A dilemmák bemutatását néhány gyakorlati problémakezelési javaslat követi. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy dilemmát a hozzá kapcsolódó kezelési javaslatokkal együtt.

Az OSZSK drogprevenciós programjának bemutatása

dr. Heidl Beáta írása

A Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ drogprevenciós munkájának több szempontból is különleges, 19 hónapot felölelő, programja zárult 2020 szeptember végén. A célzott prevenciós program során a fiatalok azon csoportjaira fókuszáltunk, akik a statisztikák alapján nagyobb valószínűséggel próbálnak ki drogokat és/vagy nagyobb valószínűséggel alakulnak ki drogfogyasztással összefüggő problémáik, mint az általános népesség tagjainak….

 

Rendszerünkben 12 fenntartó végez számtalan szociális tevékenységet, idősekkel, hajléktalanokkal, szenvedélybetegekkel, gyermekekkel stb. A szerepvállalás sok- sok szakember áldozatos munkája révén áll össze. Sokszor névtelen hősök ők, akik életüket szentelték mások támogatásának, elhívásuk a segítés, küldetésük van. Ellátórendszerünkben sok a színes egyéniség, az egyedi sors. Új, postcad kezdeményezésünk célja, hogy ezeket a szakembereket kicsit jobban ismertté tegyük. Az ismerkedés két irányú, egyrészről beszélgetünk munkájukról, szakmai kihívásaikról, de mint magánembereket is szeretnénk bemutatni. Terveink szerint a műsorból sorozat készül, melyek epizódjai meghallgathatók majd módszertani központunk honlapján. Első beszélgetésünk Ghyczy Gellérttel készült, a Baptista Integrációs Központ vezetőjével. Ebből adunk most rövid ízelítőt.

Kurja Tímea írása

A Szabolcs – Szatmár-Bereg megyei Baktalórántháza és környező területe az ország legelmaradottabb járásainak egyike. Másfél éve, ebből a csokorból kapta a Baptista Szeretetszolgálat az első 3 „adoptálásra váró” települését: Rohodot, Magyot és Besenyődöt, ám azóta már Székely és Tatárszentgyörgy is gondjainkra bízott települések.

Programunk lehetőség az ott élőknek, hogy ugyanolyan esélyekkel indulhassanak, mint más, így bízva abban, hogy a most ott élő gyerekek majdan mind a munkaerőpiacon, mind az élet többi területén versenyképes felnőttekké válnak.

Scroll to Top