Etikai kihívások a szociális munkában koronavírus járvány idején
1. rész

Az alábbi gondolatok a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) által összeállított angol nyelvű etikai útmutató magyarra fordított részletei. Az útmutató egy 2020 májusában lefolytatott nemzetközi vizsgálat eredményein alapul. A kutatás célja azoknak az etikai dilemmáknak a felderítése volt, amelyekkel a szociális munkások a koronavírus-járvány kapcsán szembesültek. Az eredmények nyomán 6 olyan terület rajzolódott ki, amelyek mentén az elemzés elkészült. A dilemmák bemutatását néhány gyakorlati problémakezelési javaslat követi. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy dilemmát a hozzá kapcsolódó kezelési javaslatokkal együtt.

Dilemma

Megbízható, őszinte és empatikus kapcsolatok kialakítása és fenntartása telefonon, ill. interneten keresztül a magánszféra tiszteletben tartására és a titoktartásra tekintettel, vagy védőfelszerelést viselő személyek esetében

Az infokommunikációs technológia (IKT) – telefon, e-mail, videó-konferencia és online vizsgálatok – használata bizonyos országokban egyre inkább része a szociális munkának a személyes kommunikáció mellett, azt kiegészítve. Járványügyi helyzetben, amikor a személyes kapcsolatok korlátozottak vagy tiltottak, az IKT teljes mértékben a személyes kapcsolattartás helyébe léphet kliens és szociális munkás között. Ez a helyzet szokatlan lehet az egyik vagy másik, vagy mindkét fél számára, és előfordulhat, hogy hiányos a felkészültség vagy a megfelelő eszközökkel való ellátottság. Sürgős esetben, vagy ha az ügyfélnek nincsenek IKT eszközei, vagy nem tudja, ill. nem szeretné ezeket használni, a személyes kontaktust a megfelelő védőfelszerelések és/vagy megfelelő fizikai távolságtartás révén kell megvalósítani. Mindezen helyzetekben a következő etikai kihívásokkal kerülhetünk szembe:

 • nem tudjuk a szolgáltatást biztosítani azoknak az ügyfeleknek, akik nincsenek birtokában a megfelelő eszközöknek vagy ezek használatában nem jártasak
 • adatvédelmi kockázatok merülhetnek fel azoknál az otthoni eszközöknél, amelyeknek megbízhatósága vagy biztonsága kérdéses
 • a titoktartás és a bizalmas kapcsolat biztosításának dilemmái olyan esetekben, amelyeknél bármelyik oldalon hallótávolságban van egy családtag vagy egy másik kolléga
 • nehézségeink lehetnek a kliensek szükségleteinek pontos felmérésében a személyes környezettanulmány és a nonverbális gesztusok hiánya vagy hiányos észlelése miatt
 • a potenciális kliensek esetében nehézségekbe ütközhetünk az empatikus és bizalmon alapuló kapcsolat kialakításakor
 • nehézzé válhat a személyes és szakmai határok tartása azokban az esetekben, ha a szociális munkás otthonról dolgozik vagy a kliens az IKT használatát egy bizalmasabb kapcsolat eszközének tekinti
 • személyes találkozások esetében a maszkhasználat vagy a fizikai távolságtartás akadályozhatja a kapcsolatokat vagy elbátortalaníthatja, megijesztheti azokat a klienseket, akik amúgy is éppen egy stresszes időszakon mennek keresztül.

Etikai iránymutatások

Fontos, hogy a szociális munkás:

 1. Fektessen hangsúlyt az IKT ismeretére, a biztonságos használatra és a munkaadói iránymutatásokra, és aktívan keressen támogatást vagy továbbképzést, ha erre szüksége van.
 2. Magyarázza meg az eszközök használatának előnyeit és korlátait a szolgáltatást igénybe vevőknek és bíztassa őket ezek lehető legbiztonságosabb használatára.
 3. Tisztázza, hogy a kliens számára melyik a legmegfelelőbb eszköz és, ha lehetséges, ezt részesítse előnyben a kapcsolattartásban, ezáltal növelve az autonómia és a bizalom érzését.
 4. Tudatosan törekedjen a szakmai határok tartására, ha otthonról dolgozik, vagy ha a kommunikáció szempontjából csak kevésbé megbízható módszerekkel, mint pl. a közösségi média, tudja a klienseket elérni.
 5. A klienssel együtt tekintse át a kapcsolat határait, magyarázza el a szociális munka szerepét az adott közegben, és azt, hogy a bizalmas viszonyt hogyan lehet biztosítani.
 6. Mérlegelje a személyes kapcsolat kockázatait és a védőfelszerelések előnyeit egyfelől az ügyfél és a családtagok másfelől saját maga és a kontaktjai esetében, az empátia és gondoskodás kifejezése valamint az egészségi kockázatok kiegyensúlyozása érdekében.

 

Scroll to Top